Organització i Planificació

L’Hospital Clínic de Barcelona s’organitza en Instituts, Centres i Àrees. Els 10 Instituts clínics agrupen especialitats que comparteixen el diagnòstic i tractament d’un òrgan o sistema del cos humà. Els Centres de Diagnòstic per la Imatge i de Diagnòstic Biomèdic realitzen proves diagnòstiques i procediments terapèutics als pacients atesos als Instituts. Les Àrees d’Urgències, Quirúrgica i del Medicament són transversals, depenen de la Direcció Mèdica i col·laboren amb tot l’Hospital.

 

Els Instituts, Centres i Àrees estan organitzats per Serveis (42 en total). A més, l’Hospital fa una aposta pel desplegament de les Unitats funcionals. La Unitat es defineix com una estructura funcional intra o inter Instituts orientada al pacient que integra professionals de diferents especialitats amb objectius comuns en assistència, docència i investigació al voltant d'una malaltia o grup de malalties.

 

Les Direccions i Àrees funcionals lideren les activitats transversals de l'Hospital, asseguren la coordinació entre els diferents Instituts, Centres i Àrees i promouen els processos, les eines i els recursos necessaris per a una millor atenció al pacient i desenvolupament dels professionals.

 

En aquest enllaç es pot consultar la Memòria 2021 de l'Hospital Clínic de Barcelona.

Carregant widget...
No hi ha arxius disponibles actualment
{{node.name}}
({{node.children.length}})
{{node.date}}
{{node.modified}}
{{node.filesize}}
{{node.filename}}