Àmbits del Portal de la Transparència

Contractació Pública

A banda, també es facilita l’accés a:

Convenis de Col·laboració

Aquest apartat conté informació relativa a l’article 14 de la Llei 19/2014 de transparència, informació publica i bon govern. Es publica una relació dels convenis de col.laboració de l'Hospital Clínic de Barcelona.

Direcció per a les Persones

Aquest apartat conté la informació relativa a l’article 9.d, e, g i m, de la Llei 19/2014 de transparència, informació publica i bon govern.

Gestió econòmica, pressupostària, patrimonial i activitat subvencional

Aquest apartat conté informació relativa a l’article 11 i 15 de la Llei 19/2014 de transparència, informació pública i bon govern.

Informació i Gestió

Aquest apartat conté informació relativa a l’article 12 la Llei 19/2014 de transparència, informació publica i bon govern.

Organització institucional i estructura administrativa

Aquest apartat conté informació relativa a l’article 9.a, b,c i f de la Llei 19/2014 de transparència, informació publica i bon govern.

Qualitat i Resultats

Aquest apartat conté informació relativa a l’article 9.j de la Llei 19/2014 de transparència, informació publica i bon govern.