Informació i Gestió

Aquest apartat conté informació relativa a l’article 12 la Llei 19/2014 de transparència, informació publica i bon govern.